AG infrastructure

מערכות שליטה ובקרה

אנו מבצעים את מערכות השליטה והבקרה המתקדמות בעולם לבקרת תנועה; מערכות איתות לרכבת; מערכות ביטחון ובטיחות; מערכות גילוי אש; רמזורים ועוד.

צעים את מערכות השליטה והבקרה המתקדמות בעולם לבקרת תנועה; מערכות איתות לרכבת; מערכות ביטחון ובטיחות; מערכות גילוי אש; רמזורים ועוד.

 עוד סגירה

תאורה

אנו מתכננים, מקימים ומתחזקים פרויקטים גדולים ביותר של כבישים, מחלפים, מנהרות רכב, גשרים, מנהרות רכבת, תחנות רכבת, מסלולי המראה ונחיתה בשדות תעופה, תאורה אדריכלית ועוד.

כננים, מקימים ומתחזקים פרויקטים גדולים ביותר של כבישים, מחלפים, מנהרות רכב, גשרים, מנהרות רכבת, תחנות רכבת, מסלולי המראה ונחיתה בשדות תעופה, תאורה אדריכלית ועוד.

 עוד סגירה

תקשורת

חברתנו מאושרת על ידי כל חברות התקשורת המסחריות בישראל (סלקום, בזק, הוט, פרטנר וכו'), במסגרת העבודות חברתנו מתכננת, מתאמת מערכות ומבצעת את התשתיות עבור החברות בכל רחבי הארץ.
כמו כן, חברתנו מתכננת ומבצעת מערכות תקשורת רכבתיות בפרויקטים הנדסיים מורכבים ביותר כדוגמת כביש 531, מחלף רעננה דרום שם אנו מבצעים את מערכות התקשורת במנהרת רכבת באורך 2 ק"מ ובעומק של כ-20 מטר מתחת לפני האדמה.

מאושרת על ידי כל חברות התקשורת המסחריות בישראל (סלקום, בזק, הוט, פרטנר וכו'), במסגרת העבודות חברתנו מתכננת, מתאמת מערכות ומבצעת את התשתיות עבור החברות בכל רחבי הארץ. כמו כן, חברתנו מתכננת ומבצעת מערכות תקשורת רכבתיות בפרויקטים הנדסיים מורכבים ביותר כדוגמת כביש 531, מחלף רעננה דרום שם אנו מבצעים את מערכות התקשורת במנהרת רכבת באורך 2 ק"מ ובעומק של כ-20 מטר מתחת לפני האדמה.

 עוד סגירה

חשמל

אנו מתכננים, מקימים ומתחזקים מערכות ותשתיות חשמל כדוגמת תחנת כוח גזר, תחנת כוח חגית ועוד.

כננים, מקימים ומתחזקים מערכות ותשתיות חשמל כדוגמת תחנת כוח גזר, תחנת כוח חגית ועוד.

 עוד סגירה

בין לקוחותינו